Search
Close this search box.

Molitveni sat

Svjesni smo da se obnova pojedinca ne događa našim sposobnostima već Božjom milošću. Kako bi svaki trenutak Kursiljo tečaja bio prožet djelovanjem Duha Svetoga, sudionike i suradnike cijelo vrijeme pratimo molitvama – svih 24 sata. Molitveni sat je svaka molitva ili dobrovoljna žrtva pojedinca (ili grupe), s ciljem da se izmoli od Boga djelovanje njegove milosti na osobe.

Slika prvog molitvenog sata u Hrvatskoj, pripreljenog za tečaj za prosvjetare održanog u Hrvatskom Leskovcu
Skip to content