Molitveni sat

Svjesni smo da se obnova pojedinca ne događa našim sposobnostima već Božjom milošću. Kako bi svaki trenutak Kursiljo tečaja bio prožet djelovanjem Duha Svetoga, sudionike i suradnike cijelo vrijeme pratimo molitvama – svih 24 sata. Molitveni sat je svaka molitva ili dobrovoljna žrtva pojedinca (ili grupe), s ciljem da se izmoli od Boga djelovanje njegove milosti na osobe.

Slika prvog molitvenog sata u Hrvatskoj, pripreljenog za tečaj za prosvjetare održanog u Hrvatskom Leskovcu
Skip to content