Search
Close this search box.

Povijest Kursilja

73+

Godine vjere, ljubavi,
i predanja

Kursiljo je nastao u okviru pripreme velikog hodočašća mladih u španjolsko svetište, Santiago de Compostella, u vremenu od 1943. do 1948. godine. Za to je hodočašće vodstvo Katoličke akcije napravilo plan za intenzivnu duhovnu obnovu koja se održavala u obliku „Malih tečajeva za hodočasnike“, koje su u župama vodili predstavnici Katoličke mladeži pod vodstvom članova Biskupijskih vijeća. 

U nastajanju Kursilja, prepoznaje se nadahnuće Duha Svetoga, koje je prihvatila i dijelila grupa osoba, među kojima su laik Eduardo Bonin, svećenik Sebastian Gayá i tadašnji biskup Mallorce mons. Juan Hervas. Sjeme koje je posijao Duh Sveti isklijalo je u nešto novo.

Iz Mallorce se pokret širi cijelom Španjolskom, a prvi Kursiljo održan izvan Španjolske bio je 1953. godine u Kolumbiji. Prvi Kursiljo u Hrvatskoj održan je od 28. do 31. kolovoza 1974. godine u Samoboru, u Taboru.

Već krajem šezdesetih godina pojavila se potreba za povezivanjem Nacionalnih tajništva Kursilja u različitim državama u svijetu. Prva međunarodna (Latinoamerička) grupa nastaje 1970. godine u Meksiku. Danas u okviru Svjetskog tajništva Kursilja (OMCC -kratica za Organismo Mundial de Cursillos de Cristianidad) postoje četiri međunarodne grupe: Latinoamerička grupa (GLCC), Azijsko pacifička grupa (APG), Europska grupa (GECC) i Sjevernoameričko-karipska grupa (NACG).

Svjetsko tajništvo Kursilja (OMCC) zatražilo je kanonsko priznanje, a Papinsko vijeće za laike ga je odobrilo 2004. godine. U rujnu 2014., Papinsko vijeće za laike je odobrilo statute OMCC-a.

0f_03sef-m.jpg
Skip to content