Search
Close this search box.

Tečajevi za mlade

Sami počeci Kursilja vuku korijen iz rada s mladima i oživljavanja Duha u njima. Radost i spremnost koju mladi dijele s drugim mladima rađa još iskrenijom radošću i postojanijom vjerom. Tijekom tri dana, mladi u svojoj župi mogu čuti svjedočanstva vjere svojih vršnjaka, koja ih potiču da se i sami u župi aktiviraju i djeluju dalje kao apostoli.
Često suočeni s pitanjima gdje pripadaju, za što su stvoreni i koji je njihov poziv, mladi često pogled upiru u sebe, ne shvaćajući da upravo u iskrenom razgovoru s prijateljem, tjeskoba i nemir može postati manji, a pogled uperen u nešto više od nas samih. I u takvom pogledu i takvom miru, potreba za odgovorima postaje manje bitna od potrebe za život s Kristom.

Skip to content