Search
Close this search box.

Započnimo zajedno devetnicu Kursilja sv. Pavlu

Upoznaj sv. Pavla – zaštitnika Kursilja – zašto nam je Pavao stran i dalek?

Autor prekrasne knjige o sv. Pavlu, njemački bibličar Wolfgang Trilling u predgovoru kaže: “Već odavno me muči pitanje, zašto je apostol Pavao tako malo poznat, zašto je baš katolicima nekako ‘stran’, poput zatvorenoga lijepoga parka, od kojega kroz zatvorena rešetkasta vrata doduše ponešto vidimo, ali ne običavamo ušetati u taj park i bolje ga upoznati?” (Mit Paulus im Gespräch, Graz, 1983., str. 9). Iz toga razmišljanja nastala je njegova knjiga koja je drukčija od uobičajenih knjiga o Pavlu. Nije to ni biografija velikog apostola, ni pokušaj cjelovitoga prikaza njegove teologije, ni nekakav uvod u njegove poslanice. Autor je knjigu zamislio kao živi razgovor s Pavlom u koji želi uvući i svoga čitatelja, kako bi zajedno osluhnuli vjeru i upoznali misao najvećega propovjednika evanđelja i kako bi se pokušali uživjeti u taj čudesni duhovni svijet. Premda je dugogodišnji profesor Novoga zavjeta, W. Trilling iskreno priznaje kako mu je trebalo puno vremena da počne shvaćati Pavlovu teologiju. Zašto? Kaže da mu je, unatoč činjenici što je kroz studij teologije imao priliku slušati veoma poznate profesore, to područje ostalo nekako nedostupno. Slušajući njihova predavanja, uvijek je ostajao dojam kako je sve najvažnije iz Pavlove teološke misli ušlo u “učenje Crkve”. On je dakle dao svoj značajan prinos tom učenju, što se može provjeriti čitanjem njegovih poslanica. U prvome planu tih predavanja uvijek je bio taj cjeloviti dojam teološkoga studija koji se shvaća kao sustavno upoznavanje s “učenjem Crkve”, (usp. str. 18 sl). A kad je u pitanju “učenje Crkve” pojedinačni glasovi nisu toliko značajni. Važna je cjelina onoga što Crkva vjeruje i što traži od svojih vjernika da vjeruju. Zašto se onda toliko baviti pojedincem, kad imamo cjelinu, pa makar to bio čovjek i Pavlova ranga? Trilling misli da je to glavni razlog što je Pavao (stvarni Pavao, kako ga možemo doživjeti iz njegovih poslanica) stran i premalo poznat među katolicima. Tomu doduše pridonosi i činjenica što sâm Pavao nipošto nije sustavni teolog i što je stil njegovih poslanica težak. On je ponajprije dubok i originalan mislilac koji se izražava u antitezama, suprotnostima koje je teško povezati u veće cjeline. On krči nove putove i ruši uske okvire što ugrožavaju čovjekovu slobodu, ne robujući slovu koje ubija, već služeći Duhu koji oživljuje (2 Kor 3,6). Stvarni Pavao nije nikakav salonski teolog koji u miru svoje sobe razvija nekakvo sustavno teološko učenje, već zanosni navjestitelj evanđelja i strastveni pastoralac koji svim srcem služi evanđelju i bdije nad svojim zajednicama, pazeći da evanđelje koje im je navijestio ne bude ugroženo, ni unutarnjim neurednostima, ni krivovjerjem. Tu on nalazi i konkretan povod za pisanje svojih poslanica kad je tijelom nenazočan. U njima uvijek želi utvrditi poljuljano evanđelje, usredotočujući se na bit problema. Zato je poznavanje njegovih poslanica prvi uvjet boljega poznavanja samoga Pavla. A samo tako ima smisla i Pavlova godina, ako on bude i svojom osobom kao navjestitelj evanđelja i riječi svojega navještaja prisutniji u životu Crkve. U svemu što se tijekom godine dana organiziralo i činilo njemu u čast najvažnije je da se čuo njegov poziv: “Nasljedovatelji moji budite!” (1 Kor 4,16; Fil 3,17).
(Crkva u svijetu, 43 (2008), br. 4, 455-460; Ivan Dugandžić, Godina apostola Pavla)

Razmislji:
– Pavao je zaštitnik Kursilja. Mogu li i ja kao član ili suradnik Kursilja sebi postaviti pitanje: Zašto nam je Pavao stran i dalek?
– Čujem li u sebi poziv Pavlov: „Nasljedovatelji moji budite!“ Koji je moj odgovor na taj njegov poziv?
– Tek po nasljedovanju moći ću ga uistinu i upoznati. Zato upoznavanje njega ne želimo svesti na jednu misu i na jednu propovijed već barem tijekom ovih devet dana naše devetnice ulaziti u bitne momente nasljedovanja sv. Pavla.

Odluči i učini:
– na što me potaklo, nadahnulo razmišljanje, zapiši i podijeli s drugim suradnicima

Moli:
(Molitva i litanije sv. Pavlu apostolu)

MOLITVA SV. PAVLU APOSTOLU

Slavni sveti Pavle,
apostole naroda,
kad te je Gospodin pozvao, ti si odgovorio
i pronio si radosnu vijest Evanđelja
do na kraj svijeta.
Moli za nas,
da i mi služimo Kristu poput tebe:
navješćujući ime Isusovo
u dobra i loša vremena,
i kad je zgodno i kad je nezgodno.
Moli za nas,
za radosno prihvaćamo sve ljude
sa sućutnim srcem i bez predrasuda.
Moli za nas,
da Krist živi u nama kao što je živio i u tebi.
S tobom hvalimo Boga našega Oca:
“Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu,
u sva pokoljenja i u sve vjekove! Amen.” (Ef 3,21)

LITANIJE NA ČAST SV. PAVLA

U tim litanijama slušamo što nam o svom životu kroz stihove sv. Pisma govori sv. Pavao. Njegova životna priča povezana je na neki način i s našim životom, jer i mi smo, poput njega, pozvani iz mraka u divno Božje svjetlo na službu Tijelu Kristovu.
“Ta čuli ste za moje negdašnje ponašanje u židovstvu: kako sam preko mjere proganjao Crkvu Božju i htio je uništiti, te kako sam, u prevelikoj privrženosti svojim očinskim predajama, napredovao u židovstvu i nadmašio sve vršnjake u svom narodu.” (Gal 1,14)
->Sv. Pavle, moli za nas!
“Kao takav, ja sam ovaj Put progonio na smrt, vežući u lance i predajući u tamnice ljude i žene.” ( Dj 22,4)
->Sv. Pavle, moli za nas!
“Kad se prolijevala krv tvoga svjedoka Stjepana, i sam sam bio prisutan, te odobravao i krvnicima njegovim čuvao haljine. “(Dj 22,20)
->Sv. Pavle, moli za nas!
“Kad sam bio na putu i približio se Damasku, najedanput me oko podne obasja velika svjetlost s neba. “(Dj 22,6)
->Sv. Pavle, moli za nas!
“Ja padoh na zemlju i čuh glas gdje mi govori: Savle, Savle, zašto me progoniš?” (Dj 22,7)
->Sv. Pavle, moli za nas!
“A ja odvratih: Tko si ti, Gospodine? A on mi odgovori: Ja sam Isus Nazarećanin, koga ti progoniš.” (Dj 22,8)
->Sv. Pavle, moli za nas!
“Sigurna je riječ i zaslužuje punu vjeru: Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike. Od njih sam prvi ja.” (1 Tim 1,15)
->Sv. Pavle, moli za nas!
“Ja sam prije bio hulitelj Boga, progonitelj i nasilnik. Ali sam postigao milosrđe jer sam djelovao iz neznanja, kad još nisam imao vjere.” (1 Tim 1,13)
->Sv. Pavle, moli za nas!
“Sada živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni.” (Gal 2,20)
->Sv. Pavle, moli za nas!
“Ja sam uistinu najmanji među apostolima, budući da sam progonio Crkvu Božju. Milošću sam Božjom ono što jesam. A milost koju mi je Bog dao nije bila bez uspjeha. ” (1 Kor 15,9-10)
->Sv. Pavle, moli za nas!
“Triput saam bio šiban, jedanput kamenovan, triput brodolom doživio, jednu noć i jedan dan proveo na dubokom moru. Bio sam na čestim putovanjima u pogiblima od rijeka, u pogiblima od razbojnika, u pogiblima od sunarodnjaka, u pogiblima od pogana, u pogiblima u gradu, u pogiblima u pustinji, u pogiblima na moru, u pogiblima od lažne braće, u trudu i muci, u čestom nespavanju, u gladi i žeđi, u zimi i golotinji.” (2 Kor 11, 25-27)
->Sv. Pavle, moli za nas!
“Mogu oskudijevati, mogu i obilovati. Navikao sam na sve: biti sit i gladovati, obilovati i oskudijevati. Sve mogu u onome koji mi daje snagu.” (Fil 4,12-13)
->Sv. Pavle, moli za nas!
“Zato vas molim, ja sužanj u Gospodinu, da živite dostojno poziva kojim ste pozvani: sa svakom vrstom poniznosti i krotkosti, sa strpljenjem podnosite jedni druge u ljubavi.” (Ef 4,1-2)
->Sv. Pavle, moli za nas!
“Siguran sam u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro djelo među vama dovršiti ga do Dana Krista Isusa.” (Fil 1,6)
->Sv. Pavle, moli za nas!
“Molim te u ime poznate ljubavi, takav kakav upravo jesam: Pavao, starac. Sjećajte se mojih okova! Milost s vama!” ( Flm 1,9; Kol 4,18)
->Sv. Pavle, moli za nas!

Molitva i litanije svetom Pavlu, apostolu

Podijelite objavu

Skip to content