Devetnica povodom Obraćenja svetog Pavla – Kako živim Kursiljo mentalitet? Mogu li bolje?

Radujemo se susretu sa svetim Pavlom 25. siječnja. On je zaštitnik Kursilja pa predlažem da mu blagdan obilježimo Devetnicom i susretom u Zagrebu.

Susreli bismo se u Brestju 25. siječnja u 18:30 na svetoj misi, a nakon toga će slijediti druženje – ultreja.

To nek nam bude duhovni poticaj i priprema za sve aktivnosti u ovoj godini.

Zahvaljujemo Ivani Viduka iz Zadarskog tajništva koja je osmislila i priredila ovu Devetnicu sv. Pavlu.

O susretima kursiljista iz Zadarske i Varaždinske biskupije povodom blagdana Obraćenje svetog Pavla još ćemo javiti.

 

Kao uvod u Devetnicu nek nam je ovo razmatranje i zahvala za Pavla:

Pavao – mistik

Pavle, mističe, zagovorniče naš, domaćine naš, skrbniče naš! Tako te osjećam blizu!

Blagoslovljen Gospodin koji te obori s konja!

Blagoslovljen  trenutak kad si oslijepio!

Blagoslovljen čas kad si spoznao da u kršćaninu stanuje Isus!

Ta sam On  ti je rekao: „Ja sam Isus koga ti progoniš“, a progonio si kršćane.

Hvala ti, Isuse, što si nam otkrio tajnu gdje boraviš!

Kad si to shvatio, Pavle, nanovo si se rodio: od Savla posta Pavao.

Kako li je jaka ta spoznaja koja mijenja život!

promijenio si osobnu iskaznicu i upisao drugo zvanje.

Od hulitelja i progonitelja posta svjedok te istine.

Klanjam se Isuse, tvojoj prisutnosti u progonjenom!

Zato si mogao na Gori reći: Blago progonjenima!

Njihovo je kraljevstvo Božje…

O, da sam, Isuse, uvijek otkrivao tebe

kad su me progonili, klevetali i ponižavali.

Moj pogled bio  je usmjeren na nepravdu,

a ne na tebe.

A ti si Pavlu omogućio da uvijek gleda tebe.

I nije odustao od tebe, iako su njegovi planovi – istrijebiti kršćane – propali.

Trebao je pasti, da bi čuo glas: „Savle, Savle…“

Trebao je oslijepiti da bi mogao gledati ljude Tvojim, Božjim očima.

Otada sav je život posvetio čovjeku, on velik – malom čovjeku

Ne bi li barem neke spasio…

Mogao je oskudijevati, mogao je obilovati.

Dapače sam reče: Sve mogu u onome koji me jača ( Fil 4,12)

Mogu biti šiban – a ne odustati,

Mogu biti kamenovan, a ne razočarati se.

Mogu doživjeti tri puta brodolom, a  ne utopi se.

Mogu biti u pogiblima od razbojnika, sunarodnjaka i pogana –

I opet nastaviti!

Možeš li i meni Pavle, izmoliti hrabrost svjedočiti i vjerovati

da i ja sve mogu u Onom koji me jača.

I pokazao si mi način kako se može: gradio si prijateljstvo s Barnabom i Markom,  s Timotejom i Titom.

Divim se, Isuse, kako se gradi Kraljevstvo Božje:

male zajednice i brine se za njih – bez želje da vidi mase.

Akademske naobrazbe, a košare plete i pravi šatore.

Usudio  se biti svima sve, kao Ti Isuse.

Ne mogu si zamisliti kako mu je bilo, kad su ga tvoji poslali kući u Tarz,

ne na odmor –  već 10 godina na led – kao nepodobnog.

I mogu vjerovati, kad je Barnaba nakon 10 godina došao po njega,

da ga nije odbio; jer tebe, Isuse, nije odbio.

Nastavio je gdje je započeo. Nije ti, Isuse,  rekao NE!

I pokazao mi da  ljubav nikada ne prestaje.

Autor:   Andrija Vrane

 

1. dan devetnice – pastiri Crkve (papa i biskupi)

 

Bože u pomoć mi priteci,

Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

HIMAN

Sva Crkvo, kliči radosno,

S nebeskog slavlja Pavlova:

On čudom Božjim postade

Od gonitelja apostol.

Svim žarom prije bjesneći

Na sveto ime Kristovo,

Tim istim žarom poslije

Svim svijetom pronije Blagu vijest.

O silnog dara Pavlova!

Do trećeg neba uzdignut,

Božanskog milja darove

On uživa otajstvene.

Kao sijač riječi marljivi

On pože žetvu obilnu:

Sve narode on sabire

Gospodinu u žitnicu.

Kao sjajna Božja svjetiljka

Evanđeljem svijet obasja,

On razbi tmine zabluda

Da Istina svud zavlada.

Neka Trojstvo bude slavljeno

Što na nebu te okruni,

Neka bude nama nagradom

Za uspjeh boja životnog. Amen.

 

Iz Temeljnih postavki KURSILJO – POKRETA: Povjeren prosudbi pastira str. 40.

 

“U tom je smislu vijek potrebno provjeriti karizme. Niti jedna karizma ne dokida dužnost i poslušnost pastirima Crkve, jer je njihov zadatak ne gasiti Duha, nego sve provjeravati i što je dobro zadržavati (LG12). Sve karizme, koje se nadopunjuju u svojoj različitosti, trebale bi zajednički djelovati tako da jedna drugoj koriste (1Kor 12,7).” (KKC 801, usp. LG 30; CL 24)

 

Razmisli:

 • Kakav je moj ton dok govorim o pastirima Crkve papi, biskupima, svećenicima?
 • Koliko i kako molim za njih?
 • Jesam li im poslušan?

 

Sv. Pavao te ohrabruje na djelo i molitvu u 1 Tim 5, 17 – 19

 

Starješine koji su dobri predstojnici dostojni su dvostruke časti, ponajpače oni koji se trude oko Riječi i poučavanja. Pismo doista veli: Volu koji vrši ne zavezuj usta! I: Vrijedan je radnik plaće svoje. Protiv starješine ne primaj tužbe, osim na osnovi dvaju ili triju svjedoka.

 

Danas, po zagovoru sv. Pavla moli za pastire Crkve… zaključi molitvom Oče naš…

 

MOLITVA SV. PAVLU APOSTOLU

 

Slavni sveti Pavle, apostole naroda,

kad te je Gospodin pozvao, ti si odgovorio i pronio si radosnu vijest Evanđelja

do na kraj svijeta.

Moli za nas, da i mi služimo Kristu poput tebe: navješćujući ime Isusovo

u dobra i loša vremena, i kad je zgodno i kad je nezgodno.

Moli za nas, da radosno prihvaćamo sve ljude sa sućutnim srcem i bez predrasuda.

Moli za nas, da Krist živi u nama kao što je živio i u tebi.

S tobom hvalimo Boga našega Oca: „

Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu, u sva pokoljenja i u sve vjekove!

Amen.” (Ef 3,21)

 

2.dan devetnice – svećenici, duhovnici Kursilja

  

Bože u pomoć mi priteci,

Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

 

HIMAN

Sva Crkvo, kliči radosno,

S nebeskog slavlja Pavlova:

On čudom Božjim postade

Od gonitelja apostol.

Svim žarom prije bjesneći

Na sveto ime Kristovo,

Tim istim žarom poslije

Svim svijetom pronije Blagu vijest.

O silnog dara Pavlova!

Do trećeg neba uzdignut,

Božanskog milja darove

On uživa otajstvene.

Kao sijač riječi marljivi

On pože žetvu obilnu:

Sve narode on sabire

Gospodinu u žitnicu.

Kao sjajna Božja svjetiljka

Evanđeljem svijet obasja,

On razbi tmine zabluda

Da Istina svud zavlada.

Neka Trojstvo bude slavljeno

Što na nebu te okruni,

Neka bude nama nagradom

Za uspjeh boja životnog. Amen.

Iz Temeljnih postavki KURSILJO – POKRETA:  Sakramentalna slavlja str 121. i 122.

 

Na Kursilju se mogu odvijati dvojaka sakramentalna slavlja. “Unaprijed planirana” je uvijek euharistija, a ovisno o rasporedu, na raspolaganju je slobodna svečanosti pomirenja. U svakom slučaju osobno sudjelovanje na sakramentalnim slavljima je ponuđena mogućnost koja podliježe slobodi i osobnom odgovoru svakog pojedinca.

 

Razmisli:

 • Ima li Kursilja bez Euharistije i Ispovijedi? Ima li Euharistije i Ispovijedi bez svećenika?
 • Koliko i kako molim za svećenike u Kursilju?
 • Koliko im se stavljam na raspolaganje?
 • Ako si svećenik – s koliko spremnosti preuzimaš poslanje i obveze Kursilja?

 

Sv. Pavao te ohrabruje na djelovanje i molitvu u 2 Tim 4, 2 – 5

 

Propovijedaj Riječ, uporan budi – bilo to zgodno ili nezgodno – uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom. Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima; od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati. Ti, naprotiv, budi trijezan u svemu, zlopati se, djelo izvrši blagovjesničko, služenje svoje posve ispuni!

 

Danas, po zagovoru sv. Pavla moli za sve svećenike – voditelje i duhovnike Kursilja… zaključi molitvom Zdravo Marijo…

 

 

MOLITVA SV. PAVLU APOSTOLU

 

Slavni sveti Pavle, apostole naroda,

kad te je Gospodin pozvao, ti si odgovorio i pronio si radosnu vijest Evanđelja

do na kraj svijeta.

Moli za nas, da i mi služimo Kristu poput tebe: navješćujući ime Isusovo

u dobra i loša vremena, i kad je zgodno i kad je nezgodno.

Moli za nas, da radosno prihvaćamo sve ljude sa sućutnim srcem i bez predrasuda.

Moli za nas, da Krist živi u nama kao što je živio i u tebi.

S tobom hvalimo Boga našega Oca: „

Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu,

u sva pokoljenja i u sve vjekove!

Amen.” (Ef 3,21)

 

3. dan devetnice – suradnici Kursilja

 

Bože u pomoć mi priteci,

Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

 

HIMAN

Sva Crkvo, kliči radosno,

S nebeskog slavlja Pavlova:

On čudom Božjim postade

Od gonitelja apostol.

Svim žarom prije bjesneći

Na sveto ime Kristovo,

Tim istim žarom poslije

Svim svijetom pronije Blagu vijest.

O silnog dara Pavlova!

Do trećeg neba uzdignut,

Božanskog milja darove

On uživa otajstvene.

Kao sijač riječi marljivi

On pože žetvu obilnu:

Sve narode on sabire

Gospodinu u žitnicu.

Kao sjajna Božja svjetiljka

Evanđeljem svijet obasja,

On razbi tmine zabluda

Da Istina svud zavlada.

Neka Trojstvo bude slavljeno

Što na nebu te okruni,

Neka bude nama nagradom

Za uspjeh boja životnog. Amen.

 

Iz Temeljnih postavki KURSILJO – POKRETA: Uloga suradnika str. 153. i 154.

 

Uloga suradnika u Pokursilju je u tome da ohrabruje kursiljiste, da ih prate, da im pomažu kao i grupama, kako bi nastavili proces obraćenja te se kao apostoli zalagali u svojim društvenim sredinama. To se događa na dvjema razinama: pojedinačno i u zajednici, dakle u grupi kao pripadnik nekog tima odnosno grupe suradnika.

 

Razmisli:

 • Kakav sam suradnik?
 • Izlažem li sve svoje sposobnosti ili kalkuliram?
 • Jesam li se javio da postanem suradnik? Pomažem li suradnicima?
 • Jesam li spreman otvoreno podržati, upozoriti suradnika ili promatram i komentiram pogreške?

 

 

Sv. Pavao te ohrabruje na djelovanje i molitvu u 2 Kor 3, 1 – 6

 

Počinjemo li opet sami sebe preporučivati? Ili trebamo li, kao neki, preporučna pisma na vas ili od vas? Vi ste pismo naše, upisano u srcima vašim; znaju ga i čitaju svi ljudi. Vi ste, očito, pismo Kristovo kojemu mi poslužismo, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga; ne na pločama kamenim, nego na pločama od mesa, u srcima. Takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga. Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga. On nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.

 

Danas, po zagovoru sv. Pavla moli za sve suradnike Kursilja… zaključi molitvom Slava Ocu…

 

MOLITVA SV. PAVLU APOSTOLU

Slavni sveti Pavle, apostole naroda,

kad te je Gospodin pozvao, ti si odgovorio i pronio si radosnu vijest Evanđelja

do na kraj svijeta.

Moli za nas, da i mi služimo Kristu poput tebe: navješćujući ime Isusovo

u dobra i loša vremena, i kad je zgodno i kad je nezgodno.

Moli za nas, da radosno prihvaćamo sve ljude sa sućutnim srcem i bez predrasuda.

Moli za nas, da Krist živi u nama kao što je živio i u tebi.

S tobom hvalimo Boga našega Oca: „

Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu,

u sva pokoljenja i u sve vjekove!

Amen.” (Ef 3,21)

 

4. dan devetnice – mladi u Kursilju

Bože u pomoć mi priteci,

Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

 

 

HIMAN

Sva Crkvo, kliči radosno,

S nebeskog slavlja Pavlova:

On čudom Božjim postade

Od gonitelja apostol.

Svim žarom prije bjesneći

Na sveto ime Kristovo,

Tim istim žarom poslije

Svim svijetom pronije Blagu vijest.

O silnog dara Pavlova!

Do trećeg neba uzdignut,

Božanskog milja darove

On uživa otajstvene.

Kao sijač riječi marljivi

On pože žetvu obilnu:

Sve narode on sabire

Gospodinu u žitnicu.

Kao sjajna Božja svjetiljka

Evanđeljem svijet obasja,

On razbi tmine zabluda

Da Istina svud zavlada.

Neka Trojstvo bude slavljeno

Što na nebu te okruni,

Neka bude nama nagradom

Za uspjeh boja životnog. Amen.

 

Iz Temeljnih postavki KURSILJO – POKRETA:  Neki kriteriji za djelovanje str. 56.

 

Prijateljstvo: Prijateljstvo je najdublji oblik komunikacije i zajedničkog života; ono je ključ da bismo postali osobom i prvenstven put kojim se dijeli kršćanski život.

Radost: Prijateljstvo, susret s Kristom, kršćanski život navještaj evanđelja: sve je izvor radosti.

 

Razmisli:

 • Kakav odnos imaš prema svojoj prijateljskoj zajednici?
 • Raduješ li se svakom bratu i sestri bez obzira na njegovu dob?

 

Sv. Pavao te ohrabruje na djelovanje i molitvu u  Fil 4, 4 – 7

 

Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

 

 

Danas, po zagovoru sv. Pavla moli za sve mlade u Kursilju… zaključi molitvom Slava Ocu…

 

MOLITVA SV. PAVLU APOSTOLU

Slavni sveti Pavle, apostole naroda,

kad te je Gospodin pozvao, ti si odgovorio i pronio si radosnu vijest Evanđelja

do na kraj svijeta.

Moli za nas, da i mi služimo Kristu poput tebe: navješćujući ime Isusovo

u dobra i loša vremena, i kad je zgodno i kad je nezgodno.

Moli za nas, da radosno prihvaćamo sve ljude sa sućutnim srcem i bez predrasuda.

Moli za nas, da Krist živi u nama kao što je živio i u tebi.

S tobom hvalimo Boga našega Oca: „

Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu,

u sva pokoljenja i u sve vjekove!

Amen.” (Ef 3,21)

 

5. dan devetnice – Polaznici tečajeva:

obitelji, mladi, srednjoškolci, branitelji,

članovi župnih zajednica

Bože u pomoć mi priteci,

Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

 

 

HIMAN

Sva Crkvo, kliči radosno,

S nebeskog slavlja Pavlova:

On čudom Božjim postade

Od gonitelja apostol.

Svim žarom prije bjesneći

Na sveto ime Kristovo,

Tim istim žarom poslije

Svim svijetom pronije Blagu vijest.

O silnog dara Pavlova!

Do trećeg neba uzdignut,

Božanskog milja darove

On uživa otajstvene.

Kao sijač riječi marljivi

On pože žetvu obilnu:

Sve narode on sabire

Gospodinu u žitnicu.

Kao sjajna Božja svjetiljka

Evanđeljem svijet obasja,

On razbi tmine zabluda

Da Istina svud zavlada.

Neka Trojstvo bude slavljeno

Što na nebu te okruni,

Neka bude nama nagradom

Za uspjeh boja životnog. Amen.

 

Iz Temeljnih postavki KURSILJO – POKRETA:  Novi pogled na stvarnost str. 54.

 

O ljudima: uvijek se čovjeka promatra kao jedinstvenoga i neponovljivoga, sposobnog za Boga i polazeći od Boga voditi vlastiti život, sposobnog živjeti u punom smislu i pozvanog ostvariti se prema vlastitoj savjesti i u svojoj slobodi.

O svijetu: svijet se promatra kao područje spasenja, horizont poslanja, područje kršćanskog života da bi se čovjek po evanđelju preobrazio svjesnim kršćanskim djelovanjem.

 

Razmisli:

 • Potičem li svojim primjerom ljude u svojoj okolini na obraćenje?
 • Doživljavam li svaki susret s ljudima kao priliku za susret s Kristom?

 

Sv. Pavao te ohrabruje u na djelovanje i molitvu u Rim 12, 9 – 16

 

Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem! U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite! U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani! Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost! Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite! Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima! Budite istomišljenici među sobom! Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri!

 

Danas, po zagovoru sv. Pavla moli za sve polaznike Tečaja Kursilja… zaključi molitvom Oče naš …

 

MOLITVA SV. PAVLU APOSTOLU

 

Slavni sveti Pavle, apostole naroda,

kad te je Gospodin pozvao, ti si odgovorio i pronio si radosnu vijest Evanđelja

do na kraj svijeta.

Moli za nas, da i mi služimo Kristu poput tebe: navješćujući ime Isusovo

u dobra i loša vremena, i kad je zgodno i kad je nezgodno.

Moli za nas, da radosno prihvaćamo sve ljude sa sućutnim srcem i bez predrasuda.

Moli za nas, da Krist živi u nama kao što je živio i u tebi.

S tobom hvalimo Boga našega Oca: „

Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu, u sva pokoljenja i u sve vjekove!

Amen.” (Ef 3,21)

 

 

6. dan devetnice – Molitveni sat

Bože u pomoć mi priteci,

Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

 

 

HIMAN

Sva Crkvo, kliči radosno,

S nebeskog slavlja Pavlova:

On čudom Božjim postade

Od gonitelja apostol.

Svim žarom prije bjesneći

Na sveto ime Kristovo,

Tim istim žarom poslije

Svim svijetom pronije Blagu vijest.

O silnog dara Pavlova!

Do trećeg neba uzdignut,

Božanskog milja darove

On uživa otajstvene.

Kao sijač riječi marljivi

On pože žetvu obilnu:

Sve narode on sabire

Gospodinu u žitnicu.

Kao sjajna Božja svjetiljka

Evanđeljem svijet obasja,

On razbi tmine zabluda

Da Istina svud zavlada.

Neka Trojstvo bude slavljeno

Što na nebu te okruni,

Neka bude nama nagradom

Za uspjeh boja životnog. Amen.

 

Iz Temeljnih postavki KURSILJO – POKRETA: Molitva za Kursiljo str. 120.

 

Molitva je najvažnije, nadnaravno sredstvo za uspjeh Kursilja u koje se pouzdajemo.

Tim suradnika mora biti prva zajednica molitve (prije, tijekom i nakon Kursilja). Kursiljo se također oslanja na zajednicu koja moli i koja izvan Kursilja iz daljine nudi molitve i žrtve za njegov uspjeh (tzv. “nahšub” – molitveni sat odnosno “palanca” = poluga), jer iz vlastitog iskustva zna kakvo značenje ima za obraćenje upravo s molitvom povezano stajalište.

Ove molitvene zajednice iz dubokog osjećaja za ono što je Crkva omogućuju da otajstvo općinstva svetih postane stvarnost u mističnom Tijelu Kristovu.

 

Razmisli:

 • Koliko prostora i vremena posvećujem osobnoj molitvi?
 • Koliko molim za Kursiljo?
 • Sjetim li se onih članova koji su aktivni u Molitvenom satu?

 

Sv. Pavao te ohrabruje na djelovanje i molitvu 1 Sol 16 – 22

 

Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Duha ne trnite, proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite!

 

Danas, po zagovoru sv. Pavla moli za sve molitelje u Molitvenom satu Kursilja… zaključi molitvom Slava Ocu…

 

MOLITVA SV. PAVLU APOSTOLU

 

Slavni sveti Pavle, apostole naroda,

kad te je Gospodin pozvao, ti si odgovorio i pronio si radosnu vijest Evanđelja

do na kraj svijeta.

Moli za nas, da i mi služimo Kristu poput tebe: navješćujući ime Isusovo

u dobra i loša vremena, i kad je zgodno i kad je nezgodno.

Moli za nas, da radosno prihvaćamo sve ljude sa sućutnim srcem i bez predrasuda.

Moli za nas, da Krist živi u nama kao što je živio i u tebi.

S tobom hvalimo Boga našega Oca: „

Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu, u sva pokoljenja i u sve vjekove!

Amen.” (Ef 3,21)

 

7. dan devetnice – Tehnička podrška na Tečaju

Bože u pomoć mi priteci,

Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

 

 

HIMAN

Sva Crkvo, kliči radosno,

S nebeskog slavlja Pavlova:

On čudom Božjim postade

Od gonitelja apostol.

Svim žarom prije bjesneći

Na sveto ime Kristovo,

Tim istim žarom poslije

Svim svijetom pronije Blagu vijest.

O silnog dara Pavlova!

Do trećeg neba uzdignut,

Božanskog milja darove

On uživa otajstvene.

Kao sijač riječi marljivi

On pože žetvu obilnu:

Sve narode on sabire

Gospodinu u žitnicu.

Kao sjajna Božja svjetiljka

Evanđeljem svijet obasja,

On razbi tmine zabluda

Da Istina svud zavlada.

Neka Trojstvo bude slavljeno

Što na nebu te okruni,

Neka bude nama nagradom

Za uspjeh boja životnog. Amen.

 

Iz Temeljnih postavki KURSILJO – POKRETA:  Svijest o našem poslanju kao kršćanskih laika u svijetu str. 133.

 

U korištenju talenata, s kojima nas je Bog opskrbio, svaki pojedinac ima svoje mjesto u svijetu što ga polazeći od vlastitih temelja treba ponovno izgraditi. Svaki kršćanin je osposobljen za “kršćansko djelovanje”, da bi bio kvasac u okruženju u kojem se kreće. Nismo svi za sve prikladni, ali imamo svi nešto ponuditi.

 

Razmisli:

 • Stavljam li se u službu na svim zadacima Kursilja prema svojim sposobnostima?
 • Imam li riječ ohrabrenja za one koji odrađuju “tehničke poslove” kako bi Tečajevi uspjeli?

 

Sv. Pavao te ohrabruje na djelovanje i molitvu u Fil 2, 12 – 16

 

Tako, ljubljeni moji, poslušni kako uvijek bijaste, ne samo kao ono za moje nazočnosti nego mnogo više sada, za moje nenazočnosti, sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja! Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati. Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja da budete besprijekorni i čisti, djeca Božja neporočna posred poroda izopačena i lukava u kojem svijetlite kao svjetlila u svijetu držeći riječ Života meni na ponos za Dan Kristov, što nisam zaludu trčao niti se zaludu trudio.

 

Danas, po zagovoru sv. Pavla moli za sve u “tehničkoj službi” Kursilja… zaključi molitvom Zdravo Marijo…

 

MOLITVA SV. PAVLU APOSTOLU

 

Slavni sveti Pavle, apostole naroda,

kad te je Gospodin pozvao, ti si odgovorio i pronio si radosnu vijest Evanđelja

do na kraj svijeta.

Moli za nas, da i mi služimo Kristu poput tebe: navješćujući ime Isusovo

u dobra i loša vremena, i kad je zgodno i kad je nezgodno.

Moli za nas, da radosno prihvaćamo sve ljude sa sućutnim srcem i bez predrasuda.

Moli za nas, da Krist živi u nama kao što je živio i u tebi.

S tobom hvalimo Boga našega Oca: „

Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu, u sva pokoljenja i u sve vjekove!

Amen.” (Ef 3,21)

 

8. dan devetnice – preminuli kursiljisti

Bože u pomoć mi priteci,

Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

 

 

HIMAN

Sva Crkvo, kliči radosno,

S nebeskog slavlja Pavlova:

On čudom Božjim postade

Od gonitelja apostol.

Svim žarom prije bjesneći

Na sveto ime Kristovo,

Tim istim žarom poslije

Svim svijetom pronije Blagu vijest.

O silnog dara Pavlova!

Do trećeg neba uzdignut,

Božanskog milja darove

On uživa otajstvene.

Kao sijač riječi marljivi

On pože žetvu obilnu:

Sve narode on sabire

Gospodinu u žitnicu.

Kao sjajna Božja svjetiljka

Evanđeljem svijet obasja,

On razbi tmine zabluda

Da Istina svud zavlada.

Neka Trojstvo bude slavljeno

Što na nebu te okruni,

Neka bude nama nagradom

Za uspjeh boja životnog. Amen.

 

Iz Temeljnih postavki KURSILJO – POKRETA:  Hod u nadi str. 133.

 

Unatoč grijehu moguće je hoditi u nadi. Bog je vijek spreman prihvatiti nas i oprostiti nam; uvijek je moguće zajedno s drugima krenuti novim putem u stavu sve većeg obraćenja, uz pomoć nužnih sredstava koja stoje na raspolaganju.

 

Razmisli:

 • Živim li život u nadi? Molim li za sretnu smrt?
 • Sjećam li se u molitvama preminule braće i sestara kursiljista, osobito onih koji su nama sačuvali, svjedočili i prenijeli karizmu Kursilja?

 

Sv. Pavao te ohrabruje na djelovanje i molitvu u 1 Sol 13 – 18

 

Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

 

Danas, po zagovoru sv. Pavla moli za braću i sestre iz Kursilja koji su završili hod na zemlji u nadi uskrsnuća … zaključi molitvom Pokoj vječni…

 

MOLITVA SV. PAVLU APOSTOLU

 

Slavni sveti Pavle, apostole naroda,

kad te je Gospodin pozvao, ti si odgovorio i pronio si radosnu vijest Evanđelja

do na kraj svijeta.

Moli za nas, da i mi služimo Kristu poput tebe: navješćujući ime Isusovo

u dobra i loša vremena, i kad je zgodno i kad je nezgodno.

Moli za nas, da radosno prihvaćamo sve ljude sa sućutnim srcem i bez predrasuda.

Moli za nas, da Krist živi u nama kao što je živio i u tebi.

S tobom hvalimo Boga našega Oca: „

Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu, u sva pokoljenja i u sve vjekove!

Amen.” (Ef 3,21)

 

9. dan devetnice – svi kursiljisti i oni koji će to tek postati

Bože u pomoć mi priteci,

Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu…

 

 

HIMAN

Sva Crkvo, kliči radosno,

S nebeskog slavlja Pavlova:

On čudom Božjim postade

Od gonitelja apostol.

Svim žarom prije bjesneći

Na sveto ime Kristovo,

Tim istim žarom poslije

Svim svijetom pronije Blagu vijest.

O silnog dara Pavlova!

Do trećeg neba uzdignut,

Božanskog milja darove

On uživa otajstvene.

Kao sijač riječi marljivi

On pože žetvu obilnu:

Sve narode on sabire

Gospodinu u žitnicu.

Kao sjajna Božja svjetiljka

Evanđeljem svijet obasja,

On razbi tmine zabluda

Da Istina svud zavlada.

Neka Trojstvo bude slavljeno

Što na nebu te okruni,

Neka bude nama nagradom

Za uspjeh boja životnog. Amen.

 

Iz Temeljnih postavki KURSILJO – POKRETA: Opis karizme Kursiljo pokreta str. 40.

 

Karizma Kursilja je dar koji Duh Sveti izlijeva po svojoj Crkvi. Ona oblikuje mentalitet i potiče crkveni pokret koji vlastitom kerigmatskom metodom omogućava život i zajednički doživljaj bitnog u kršćanstvu. Ona pomaže otkriti i ostvariti osobni poziv i potiče stvaranje grupa kršćana koji prijateljstvom obogaćuju društvo kvascem evanđelja.

 

Razmisli:

 • Zahvaljujem li Bogu na daru Kursilja u mom životu?

 

Sv. Pavao te ohrabruje na djelovanje i molitvu u 1 Kor 13, 1 – 13

Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao,
bio bih mjed što ječi
ili cimbal što zveči.
Kad bih imao dar prorokovanja
i znao sva otajstva
i sve spoznanje;
i kad bih imao svu vjeru
da bih i gore premještao,
a ljubavi ne bih imao – ništa sam!
I kad bih razdao sav svoj imutak
i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže,
a ljubavi ne bih imao –
ništa mi ne bi koristilo.
Ljubav je velikodušna,
dobrostiva je ljubav,
ne zavidi,
ljubav se ne hvasta,
ne nadima se;
nije nepristojna,
ne traži svoje,
nije razdražljiva,
ne pamti zlo;
ne raduje se nepravdi,
a raduje se istini;
sve pokriva, sve vjeruje,
svemu se nada, sve podnosi.
Ljubav nikad ne prestaje.
Prorokovanja? Uminut će.
Jezici? Umuknut će.
Spoznanje? Uminut će.
Jer djelomično je naše spoznanje,
i djelomično prorokovanje.
A kada dođe ono savršeno,
uminut će ovo djelomično.
Kad bijah nejače,
govorah kao nejače,
mišljah kao nejače,
rasuđivah kao nejače.
A kad postadoh zreo čovjek,
odbacih ono nejačko.
Doista, sada gledamo kroza zrcalo,
u zagonetki,
a tada – licem u lice!
Sada spoznajem djelomično,
a tada ću spoznati savršeno,
kao što sam i spoznat!
A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav
– to troje –
ali najveća je među njima ljubav.

 

Danas, po zagovoru sv. Pavla moli za sve kursiljiste i one koji će to postati i zahvali za dar Kursilja… zaključi molitvom Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…

 

MOLITVA SV. PAVLU APOSTOLU

 

Slavni sveti Pavle, apostole naroda,

kad te je Gospodin pozvao, ti si odgovorio i pronio si radosnu vijest Evanđelja

do na kraj svijeta.

Moli za nas, da i mi služimo Kristu poput tebe: navješćujući ime Isusovo

u dobra i loša vremena, i kad je zgodno i kad je nezgodno.

Moli za nas, da radosno prihvaćamo sve ljude sa sućutnim srcem i bez predrasuda.

Moli za nas, da Krist živi u nama kao što je živio i u tebi.

S tobom hvalimo Boga našega Oca: „

Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu,

u sva pokoljenja i u sve vjekove!

Amen.” (Ef 3,21)

Podijelite objavu

Skip to content