Search
Close this search box.

Sve boje Kursilja – Krešimir Percela

Zovem se Krešimir Percela i imam 41 godinu. Rođen sam u Zagrebu, a već 37 godina živim u Zaprešiću. Završio sam fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i punih 15 godina radim u jednoj telekomunikacijskoj firmi. U braku sam sa suprugom Suzanom zadnjih godinu i pol dana. U slobodno vrijeme bavim se tenisom i nogometom, a volim i skijanje.

Prvi doticaj s Kursiljom imao sam 2013. godine. Te je godine moj prijatelj predložio da umjesto uobičajenog ljetovanja odemo u neki crkveni kamp. Nakon malo istraživanja, odabir je pao na Krapanj. Budući da sam obraćenje doživio već dosta godina ranije, te sam već bio aktivan član župe i Crkve, moj prvi Krapanj nisam upamtio kao neko osobito duhovno iskustvo, nego sam ga upamtio po ljudima, mnoštvu druženja, smijeha, razgovora i po novim poznanstvima. Svidio mi se taj duh Kursilja, karizma Kursilja i odmah sam zaključio da mi je žao što i ranije nisam znao za Krapanj…

Nakon tog Krapnja zvali su me da postanem animator u Kursilju, međutim, tada sam smatrao da imam previše drugih obaveza i da nemam vremena za to. Nastavio sam se družiti s ljudima koje sam upoznao na ljetovanju, išao sam i na doček nove godine s Kursiljo animatorima, ali se nisam mogao uključiti kao animator. Međutim, Bog me očito želio u Kursilju i bio je strpljiv sa mnom, pa sam nakon nekog vremena, na nagovor ekipe, otišao na svoj na prvi krizmanički tečaj u Svetom Martinu na Muri gdje sam stvarno uživao i shvatio da je to nešto korisno za mene, ali i da na taj način ja mogu koristiti drugima. Nakon toga sam otišao na drugi, pa na treći krizmanički tečaj, iza toga sam došao na prvu formaciju, te sam 2014. godine postao animator i odmah animirao i na Krapnju. Sve je išlo jako brzo i prirodno, iako sam isprva mislio da to nije za mene, Bog je htio da budem dio Kursilja i usadio u mene osjećaj da je to mjesto gdje želim biti i gdje se dobro osjećam. Zbog toga sam nastavio dolaziti i tu sam u Kursilju kao aktivni animator već sedam godina. Prvo sam počeo animirati na krizmaničkim tečajevima, a 2015. godine preuzeo sam organizaciju Krapnja. Kroz godine radio sam puno stvari u Kursilju, a trenutno sam koordinator svih timova koji djeluju u Kursilju te pokušavam biti Andriji podrška i desna ruka. Kao i u životu, ponekad je lagano, a ponekad zaista jako izazovno. Ipak, u većini situacija, razmišljam o tome zašto me Bog ovdje želi i koja je moja uloga. Kada na našim tečajevima vidim promjene koje se događaju – da se ljudi obraćaju i da se događaju ponovna rođenja – onda vidim da itekako ima smisla. Bog koristi nas slabe za velike stvari.

Kroz Kursiljo je Bog brusio neke moje talente, a taj proces traje i dalje. Prvenstveno tu mislim na organizacijske vještine, na koordinaciju različitih ljudi i njihovih karaktera. Naučio sam da je dobro da ljudi različito misle, da na drugačiji način nešto rade i da Bog koristi od nas ono najbolje i da to može uklopiti u jednu lijepu cjelinu. U Kursilju pobijedio sam i strah od javnih nastupa. Mogu biti slobodan i bez straha govoriti pred ljudima koje ne poznajem i dati dio sebe. Uz ove plodove Kursilja, tu su i duhovni plodovi koje sam dobio u razgovoru s drugim animatorima i suradnicima koji su poticaj na rad na sebi, a time i duhovni rast. Naravno, jedan od najvećih plodova je moja žena Suzana koju sam upoznao u Kursilju. Sada smo u braku godinu i pol i stvarno uživamo u sakramentu braka. Osim nje, Kursiljo mi je na životni put poslao puno dragih ljudi, puno dobrih prijatelja koji su pravi oslonac i podrška u životu. To je jedan veliki blagoslov Kursilja i razlog zašto uvijek govorim da je Kursiljo moja druga obitelj.


My name is Krešimir Percela and I am 41 years old. I was born in Zagreb, but I have been living in Zaprešić for the past 37 years. I got my degree at the Faculty of Electrical Engineering and Computing in Zagreb and have been working in a telecommunication company. I have been married to my wife Suzana for the past year and a half. In my free time I like to play tennis and football and I also like skiing.

I first heard about Cursillo in 2013 when my friend suggested that, instead of going to a regular vacation, we should go to a Christian camp. After a little bit of research, we chose Krapanj. Since I converted a few years before that, I was already active in Church and in my parish so I my first time at Krapanj wasn’t as much of a spiritual experience, it was more memorable because of people, laughter, conversations and all of new acquaintances. I liked the spirit and charisma of Cursillo and I immediately knew I was sorry I hadn’t learned about it until then.

After going to Krapanj, I was invited to become an animator in Cursillo, but at the time I felt as if I already had too many obligations and I didn’t have enough time for that as well. I kept hanging out with people I met there, I went to a New Year’s celebration with Cursillo’s animators, but still wasn’t ready to become one. However, God obviously wanted me in Cursillo and He was very patient with me and after a while and some persuasion, I went to my first Cursillo for confirmands in Sveti Martin na Muri. I enjoyed it there and I realized that was useful for me, but that I could also serve others this way. After that I went to my second and third Cursillos for confirmands as well as my first formation. In 2014, I became an animator and went to animate on Krapanj. Everything happened very quickly and spontaneously. Even though I at first didn’t think that was for me, God wanted me to be a part of Cursillo and made me feel good in it. Because of that, I kept coming to Cursillo and have been an active animator for seven years. I first started going to Cursillo for confirmands and in 2015, I took over the organization of Krapanj. Throughout the years I have done a lot of things in Cursillo, right now I am a coordinator of all Cursillo teams and I’m trying to help Andrija as much as possible. This is sometimes very easy, but can also be very challenging. However, I mostly think about why God wants me there and what my role is. When I see changes happening on Cursillos and all the conversions – it all makes sense.

Through Cursillo, God has been improving all my talents. Mainly my organization skills and coordinating so many different people. I’ve learned that it is good how people have different opinions and are working in different ways – that is how God takes the best of us and makes a whole. Cursillo helped with my fear of public speech. I can feel free while talking in front of strangers and give the best of me. With all of this, there are also spiritual things that I received while talking to other animators that inspire me to work on myself and grow spiritually. Of course, one of the best gifts is my wife Suzana that I met in Cursillo. We have been married for a year and a half and have been enjoying the marriage. Except for her, I have met a lot of good people and friends that are a very big support in my life. that is a major blessing of Cursillo and the reason I always say that Cursillo is my second family.

Podijelite objavu

Skip to content