LITURGIJSKA U ŠPANSKOM

Šesta nedjelja kroz godinu
U tri nedjeljna čitanja susrećemo se sa tri načina kako pristupiti zakonu.
Isus nadilazi zakon. Za njega je čovjek iznad zakona.
Za Pavla je ugađanje drugome naročito slabijemu iznad svakog zakona.
Levitski zakon je zakon o borbi protiv zarazne bolesti i u službi opstanka zajednice.

Prvo čitanje Lev 13, 1-2.45-46
Neka je gubavcu stan izvan tabora.
Čitanje Levitskog zakonika
Reče Gospodin Mojsiju i Aronu: »Ako se kome na koži pojavi oteklina ili lišaj ili bjelkasta pjega što bi bila nagovještaj gube na koži njegova tijela, neka se takav dovede svećeniku Aronu ili kojemu od njegovih sinova svećenika.
Onaj koji se bude ogubavio, neka nosi rasparanu odjeću; kosa neka mu je raščupana; gornju usnu neka prekrije i viče: ’Nečist! Nečist!’ Sve dok na njemu bude bolest, neka nečistim ostane, a kako je nečist, neka stanuje nasamo: neka mu je stan izvan tabora.«

Odnos zajednice prema gubavcu je bio kao odnos prema živom mrtvacu.
Redci 45 i 46 govore o surovost izolacije bolesnoga čovjeka… „Onaj koji se bude ogubavio, neka nosi rasparanu odjeću;.. gornju usnu neka prekrije i viče: Nečist! Nečist!…neka stanuje nasamo.“ Bolesnik ne samo što je trpio veliku bol, nego je bio potpuno izoliran i ponižen od zdravih ljudi. Smatralo se, da je gubavac grešnik, „udaren“ Božjom kaznom, duhovno mrtav čovjek.
Otpjevni psalam Ps 32, 1-2.5.11
Pripjev: Utočište ti si moje, radošću me spasenja okružuješ.
Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven!
Blago čovjeku kome Gospodin ne ubraja krivnju i u čijem duhu nema prijevare!
     Grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah.
     Rekoh: »Priznat ću Gospodinu prijestup svoj«,
     i ti si mi krivnju grijeha oprostio.
Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni, kličite svi koji ste srca čestita!
Ps 32 izražava radost i mir što ga osjeća onaj kome su, nakon priznanja, oprošteni grijesi. Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven!
Drugo čitanje 1Kor 10, 31 – 11,1
Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Ili jeli, ili pili, ili drugo što činili,sve na slavu Božju činite. Ne budite na sablazan
ni Židovima, ni Grcima, ni Crkvi Božjoj, kao što i ja svima u svemu ugađam ne tražeći svoju korist, nego što koristi mnogima na spasenje.
Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.

U redcima ispred (27-29) Pavao mi nekako sam nudi objašnjenje današnjeg čitanja.
„Pozove li vas koji nevjernik i želite se odazvati, jedite što vam se ponudi, ništa ne ispitujući poradi savjesti. Ako vam tko reče: »To je žrtvovano«, ne jedite poradi onoga koji vas je upozorio, i savjesti. Savjesti mislim, ne svoje, nego onoga drugoga. Ta zašto da moju slobodu druga savjest sudi.“
Evanđelje Mk 1, 40-45
I odmah nesta s njega gube i očisti se.
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.« Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.
      Danas naši gubavci nose drugačija imena: zaboravljeni u bolnicama i oni koji samo vegetiraju staračkim domovima, prostitutke, strani radnici, kažnjenici … a dalo bi se naći i nama bliskih osoba koje bi mogli „ozdraviti“ jednim našim stiskom ruke i darivanjem naše blizine.
     Svi smo mi, ovisno iz kojeg se kuta gleda, gubavci – bogati za siromašne, progresivni za konzervativne, oni koji idu u Crkvu za protivnike Crkve – i obratno. Ali onaj tko podiže zidove : “ti ne pripadaš nama, ti si drugačiji” nije shvatio Isusovu poruku. S druge strane, onaj, koji je povezan s Isusom, čini divna djela. On znade da je pred Bogom svatko jednak i da Bog ljubi sve ljude , za njega nema više gube. Svakome može pružiti ruku i privući ga u zajednicu. Kako je takav stav svima nama poznat, ali ne i ostvaren u životu, svima je nama još potrebno ozdravljenje. “Isuse, dotakni me i reci: Hoću – budi čist!”
         Isus koji je izoliranoga, odbačenoga uzeo u zajednicu, biva izbačen iz društva, iz grada, te se mora skrivati po samotnim mjestima.

Stipe i članovi liturgijske grupe Špansko

Podijelite objavu

Skip to content