Search
Close this search box.

Meditacija – na putu do slobode

Ti si Isuse, savršena Istina, život s Tobom, zanimljiva avantura u kojoj kušam da je trpljenje … put do slobode, a sloboda …najveći dar koji Stvoritelj daruje stvorenju, po zaslugama Tvoje svete Muke.
Sloboda je smrt starom grešnom čovjeku u meni i rađanje Novog čovjeka kome je Bog Otac a ljubav , način života.

Sloboda je Život u Bogu, za Boga, s Bogom! Sloboda je baština koju si nam Ti Isuse, nezasluženo darovao.
Cijelo moje biće još jednom zahvalno kliče: Blagoslivljam Te Isuse, ljubim Te Isuse, klanjam Ti se Isuse!

Sloboda je cilj mog zemaljskog putovanja. Ona ispunja sve najdublje čežnje moga srca izišlog iz Boga, stvorenog za Boga i koje živi samo kad je s Bogom.
Sloboda je reći zajedno s Tvojom i našom Majkom Marijom … neka mi bude po volji tvojoj! Sloboda od grijeha, sebičnosti i zloće … za LJUBAV! Od smrti za Život!
Sloboda je vidjeti u svakom potrebitom Tebe, znati da je sve dobro od Tebe, činiti sve sa sviješću da to činiš Ti u meni ( a ne ja) Sloboda je biti slika Tvoja, u svijetu gdje sve potiče na ropstvo (materiji, vlasti, znanju, oholom egu, sebičnosti).
Sloboda je prihvatiti Tvoju, uvijek ispruženu Ruku, ljubljeni Isuse i s Tobom poći iz privida, površnosti, zabluda ovog lažnog svijeta u … istinski život gdje smo Ti i ja, ljubljeni Spasitelju… Jedno…“ U Njemu dišemo, mičemo se i jesmo!“

Ivanka

Podijelite objavu

Skip to content